05.12.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 05.12.2016
Karar No : 2016/12


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı
Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:Erhan DUYMAZ(İZİNLİ) , İbrahim PAMUKÇU(İZİNLİ)

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.06.2016 tarihli olağan oturumunda, 8 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- “Sayıştay 2015 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu” nun görüşülerek kabulüne oybirliğiyle;

3-İnşaat ruhsatı yenilemelerinde alınan işgaliye ücreti ile ilgili alınan Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonu raporu doğrultusunda,bundan sonra yeniden ruhsat almak için başvuracak inşaat sahiplerinden; inşaatlarının kabasının tamamlanmış ve sıva yapılmaya hazır hale getirilmiş olmak kaydıyla işgaliye ücreti alınmamasına oybirliğiyle;

4-Orta mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin dilekçesi ile ilgili alınan Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonu raporu doğrultusunda, ilgili derneğin yapacak olduğu Kuran Kursu bina inşaatının işgaliye ücretlerinde %50 indirim yapılmasına oybirliğiyle;

5- Ödeneği yetersiz kalan personel gider kalemleri için ekte sunulan ödenek aktarımı cetvelinde belirtilen aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle;

6- Ödeneği yetersiz kalan mal ve hizmet alımı kalemleri için ekte sunulan ödenek aktarımı cetvelinde belirtilen aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle;

7- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün çatılar, çatı arası piyesler ve çıkmalar ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

8- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesi olan Kent Konseyi'nin Meclis'te görüşülmesini talep ettikleri 3 adet konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                         İsmail ÇAKIR                                     Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                     Katip                                                     Katip