02.02.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.02.2017
Karar No : 2017/2


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim PAMUKÇU (İZİNLİ)

 


Susurluk Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarihli olağan oturumunda, 10 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- İlçemiz Han mah. Şehit İbrahim Çınar Meydanı 108 ada 20 nolu parselde İzzettin Yörük Gayrimenkul A.Ş'ne ait inşaatta eksik kat yapılması ve 1. katın ticaret alanına çevrilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle,

3- İlçemiz Han mah. Milli Kuvvetler caddesinde 124 ada 14 parselde Mehmet ÇETİN'e ait taşınmazın bitişiğindeki 124 ada 13 parsel Belediye Encümeninin 11.04.2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile B ve C olarak ikiye ayrılmışt olup,ilgili şahıs C bölümünü satın almayı talep etmiştir. Adı geçen parçanın İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu doğrultusunda satışına oybirliğiyle;

4-İlçemiz Göbel mahallesinde A sokak olarak bilinen sokağa Özceylan sokak isminin verilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine oybirliğiyle;

5- İlçemiz Sultançayır mahallesi 965 nolu parseldeki 590.045,87 m2'lik taşınmaz üzerine Aral Zirai Ürünler Ltd.Şti. Tarafından tarımsal üretime yönelik tesis kurulmak istendiğinden, imar durum harcının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle;

6-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren fitness salonnun kullanım ücretlerinde öğrencilere %50 indirim yapılması ile ilgili talebin Tarife Komisyonu raporu doğrulsutunda kabulüne oybirliğiyle;

7-Belediyemiz Zabıta hizmetlerinde çalışan personelin 2017 yılı için maktuen ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 453,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

8-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe edilen bir adet su tankeri arazöz aracının kamu hizmetine tahsisine oybirliğiyle;

9- İlçemiz Yeni mahalle, Garaj Camii ile Vergi Dairesi arası Bandırma caddesi üzerine yapılması düşünülen kapalı pazar yerine geçebilmek için üst geçit yapılmasına oybirliğiyle;

10- Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla, 24 ay vadeli 1.000.000,00.- TL (Bir milyon) borçlanmak için yetki alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Hüseyin HIZLIOĞLU                                       İsmail ÇAKIR                     Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                    Katip                                   Katip