02.03.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.03.2017
Karar No : 2017/3


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: İzzet ÖZDEMİR (İZİNLİ)

 


Susurluk Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarihli olağan oturumunda, 11 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- 2016 yılında beklemede kalan ve katı atık ücretleri bulunan aboneler hakkında 2016'dan kalan tahakkukların 2017 yılı tahakkuklarına yansıtılmamasına oybirliğiyle;

3-BAÇEYÖB tarafından, Belediye Başkanlığımıza teslim edilen beş (5) adet sıkıştırmalı çöp toplama aracının kamu hizmetine tahsis edilmesine oybirliğiyle;

4- Mülkiyeti belediyemize ait, Kışla mahallesi 444 ada 1 parselde bulunan 551,21 m2 taşınmazı satın alma talebinde bulunan Hikmet ACAR ve mülkiyeti belediyemize ait, Odalıdam mahallesi, 117 ada 4 parselde bulunan 168,18 m2 taşınmazı satın alma talebinde bulunan Feriye BAYRAK ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle;

5- Mülkiyeti belediyemize ait Yeni mahalle 479 ada 113 parselde bulunan 83,40 m2 taşınmazı satın alma talebinde bulunan Gökhan ATEŞ ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle;

6- İlçemiz Yeni mah. Esentepe sokak civarında mevcut isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Lütfü KOCABEY, İsmail ÖKMEN ve Selin DİKİCİ imzalı dilekçenin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

7- Ölçü ve Ayar Grup Merkezi Belediyeler ve sorumluluk alanları ilimizin Büyükşehir olmasından dolayı yeni grup merkezleri oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ilçemizin Karesi Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu grubunda yer almasının kabulüne oybirliğiyle;

8- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ' ün ,ilçemiz Eminpınar mahallesinde Belediyemize ait 132 ada l parselde mevcut 2.247,97 m2 arsayı satın alma talebinde bulunan Erdoğan GÜNGÖR'ün dilekçesi ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

9- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün, Balıkesir ili Susurluk ilçesi Orta mahalle 49 47 B B pafta ,542 ada 262 parselde yapılacak olan düğün salonu inşaatının çatı çözümü ile ilgili Mimar Fatih MUT'un dilekçesi ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

10- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün, Aksa M.kemalpaşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin ilçeye doğalgaz arzı sağlayabilmek için tesis edilmiş veya edilecek olan bölge regulatörleri alanlarının imar değişiklikleri ve yer tahsisi yapılabilmesi için verdiği dilekçe ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

11- T.H.S. Sınıfından 10 derecelik Programcı kadrosunun iptali, T.H.S. Sınıfından 1 derecelik Programcı kadrosunun ihdası, T.H.S. Sınıfından 11 derecelik Teknisyen kadrosunun iptali, T.H.S. Sınıfından 3 derecelik Teknisyen kadrosunun ihdası ve ekli cetvellerin tasdikine oybirliğiyle;

Karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                   İsmail ÇAKIR                        Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                 Katip                                      Katip