10.05.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 10.05.2017
Karar No : 2017/5-2


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:

 


Susurluk Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarihli olağan oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- 2016 mali yılına ait kesin hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Gelir ve Gider Bütçesi bir birine denk olarak 29.000.000,00-TL olarak hazırlanmış olup, 2016 mali yılı Kesin hesabının kabulüne oybirliğiyle;

2-Yörsan Gıda Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin muvafakatname verilmesi talebi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin Plan ve Bütçe, İmar ve Tarife Komisyonları ortak raporu doğrultusunda reddine oybirliğiyle karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                         İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                       Katip                                         Katip