04.07.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 04.07.2017
Karar No : 2017/6


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR , Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin UÇAR (İZİNLİ)

 


Susurluk Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli olağan oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Karayolları Genel Müdürlüğü Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil ) yol inşaat ve emniyet sahası kamulaştırmasına rastlayan Belediyemize ait 7 adet parselin , her bir parselin m2 birim fiyatı 2,42.-TL 'dan 2942 Sayılı Yasanın ( 4650/17.mad ) 30. Maddesi uyarınca idareleri adına devri için gerekli satış kararının alınmasını talep etmekte olup, m2 birim fiyatlarının düşük olmasından dolayı talebin reddine oybirliğiyle;

3- Danaveli mahallesine ait yerleşik alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

4- 2017 yılı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri birim fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, güncellenen otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının Tarife Komisyonuna havale edilmeine oybirliğiyle;

5- Belediyespor Kulübü bünyesinde ulusal müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

6-Simav çayı ile Hatap deresi birleşiminden Buzağlık köprüsüne kadar olan sağ ve sol sahil şeridinin kamulaştırılması için 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                            İsmail ÇAKIR                                     Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                        Katip                                                       Katip