03.02.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.02.2015

Karar No          : 2015/2

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin İÇÖZ (İzinli)

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli olağan oturumunda,10 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- “Susurluk Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği” ve çizelgesinin kabulüne oybirliğiyle;

 

2-  Belediye Başkan Yardımcısı aylık ödeneğinin Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3 'ü oranında belirlenmesine oybirliğiyle;

 

3- Belediyemiz Zabıta hizmetlerinde çalışan personelin 2015 yılı için maktuen ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 403,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

4- İmar komisyonuna havale edilen imar plan değişikliği ve “6. Beş Yıllık İmar Programı” ile ilgili imar komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle;

 

5-Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Emir ve Yasakları ile ilgili komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla;

 

6- İlçenin  Yeni mahalle Esentepe mevkiinde, Sevgi AYDOĞMUŞ ve Meryem BIYIKLIOĞLU'na ait ,234 ada 180 parsel no'da mevcut, 378 m2, içinde iki katlı ev olan arsanın, Belediyemizce satın alınması için yetki verilmesine oybirliğiyle;

 

7- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet açık kasa kamyonet ve 1 adet Kombi Van hizmet aracı satın alınması için yetki verilmesine oybirliğiyle;

 

8-İlçenin Karapürçek mahallesinde, 22K  I  IV paftayı kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaptırılmasına oybirliğiyle;

 

9- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 213x20:100= 42,6=43 geçici işçinin, 2015 yılı içerisinde 6 aydan fazla olmamak üzere çalıştırılmasına oybirliğiyle; 

 

10- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün ilçemiz Susurlukspor Kulübüne yardım yapılması ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                   İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                       Katip                                            Katip