05.01.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 05.01.2015

Karar No          : 2015/1

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihli olağan oturumunda, 8 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine; 1- Erhan DUYMAZ, 2- Fahrettin ŞENER, 3-Mehmet KARDAŞ, 4- Adnan YALÇINKAYA ve 5- Hayri ERÖZ'ün seçilmelerine oybirliğiyle;

 

2- Meclis Başkan ve üyelerine,meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle;

 

3- Meclis toplantılarının her ayın 2. işgünü olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

4- Meclis tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

5-İmar plan değişikliği talebi ile ilgili Has Tavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin dilekçesinin imar komisyonuna havalesine oybirliğiyle;

 

6- Belediyemiz “6. Beş Yıllık İmar Programı” nın imar komisyonuna havalesine oybirliğiyle;

 

7- 14 maddeden oluşan “Susurluk Belediyesi Yardım Yönetmeliği” nin kabulüne oybirliğiyle;

 

8-Belediye Emir ve Yasakları ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                   İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                       Katip                                            Katip