02.07.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 02.07.2014 Karar No : 2014/8

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 4 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- İlçenin Yeni Mahallesi' nde bulunan Hikmet Hanım Sokak' ın adının, Naci Subaşı Sokak olarak değiştirilmesine Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR ve Nakşibendi ÖZTÜRK' ün ret oyuna karşılık oyçokluğuyla;

2- Susurluk Belediye Başkanlığı Devir Tasfiye Komisyon raporunun okunarak kabulüne , yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU' na yetki verilmesine oybirliğiyle,

3- İlçemiz Balıklıdere, Yağcı, Kayıkçı, Bozen, Karapürçek, Yıldız ve Beyköy mahallelerinde bulunan özel ağaçlandırma sahalarının taahhüt senetlerinin, saha izin olurlarının, saha teslim tesellüm tutanaklarının, kredi verilmiş ise borçlanma senetlerinin, hibe verilmiş ise hibe taahhüt senetlerinin yenilenmesi, vb. özel ağaçlandırma projelerine ait iş ve işlemleri yürütmek üzere, Belediyemiz memurlarından Ahmet ALTAY' a Belediye Başkanlığı adına imza yetkisi verilmesine oybirliğiyle,

4- 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (i) bendi uyarınca Belediyemiz şirketinde (SUBEL) sermaye artışı yapılmasına, yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU' na yetki verilmesine, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR ve İzzet ÖZDEMİR' in ret, İbrahim PAMUKÇU' nun çekimser oyuna karşılık oyçokluğuyla,

karar verildi.

Hüseyin HIZLIOĞLU İsmail ÇAKIR Mehmet KARDAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip