03.03.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.03.2015

Karar No          : 2015/3

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarihli olağan oturumunda, 8 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüpleri arasında  2015 yılı için tahsis olunan miktarın,ana kulüp olan Susurlukspor'a %60 oranında,diğer kulüplere ise yapmış oldukları faaliyetlerine göre dağıtılmasına oybirliğiyle;

 

2-İlçenin Han mahallesinde, tapunun 531 ada 1 nolu parselinde mevcut arsadaki Arif Hüseyin ALTUNBAŞ'ın  hissesi oranınca 1452 m2 yerin satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

3-Belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan 2 adet av tüfeği ile Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 06.02.2014 tarih ve 55 sayılı kararıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Belediye Başkanlığımıza devredilen 4 adet silahın İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredilmesine oybirliğiyle;

 

4-2015 yılı için Hafta Tatil Ruhsat harcı ödeyerek Hafta Tatil Ruhsatı alan vatandaşlarımız,  29.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Parekende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 25. maddesinde "02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz."hükmü uyarınca mağdur duruma düştüğünden, mağduriyetlerinin giderilmesi için paralarının iadesine oybirliğiyle;

 

5-Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile iptal edilen G.İ.H. Sınıfından 1 derecelik Kırsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihtiyaç olduğundan dolayı ihdas edilmesine oybirliğiyle;

 

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne atanan Emrullah ESKİCİ ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca Belediye Meclisine bilgi sunuldu.

 

7-”Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin kabulüne oybirliğiyle;

 

8-Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün su faturaları ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                   İsmail ÇAKIR                               Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                               Katip                                               Katip