11.05.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 11.05.2015

Karar No          : 2015/5-2

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

 

 

       Susurluk Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 1 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

         2014 mali yılına ait kesin hesapların Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Gelir ve Gider Bütçesi bir birine denk olarak 23.900.000,00-TL olarak hazırlanmış olup, 2014 mali yılı Kesin hesabının kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                          İsmail ÇAKIR                              Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı         Katip                                 Katip