02.06.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.06.2015

Karar No          : 2015/6

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR,Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli olağan oturumunda, 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, ilçenin Demirkapı mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 1818 parseldeki 8.029 m2 arazinin satılmasına oyçokluğuyla;

 

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Odalıdam mahallesi 105 ada  l parselde 750 m2 ve yine aynı mahalle 102 ada 2 parselde 20.300 m2 tarlanın satılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Kepekler mahallesi Keten Islığı mevkiinde kain,tapunun 46 ve 48 parsellerinde kayıtlı 83.300 m2 ve 45.550 m2 olmak üzere toplam 2 adet taşınmazın 3 yıldan fazla süreyle kiralanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

5- İlçemiz Yeni mah. 50 K pafta 190 ve 193 parsellerin olduğu bölgenin cami alanına olan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, yerleşik konut alanı,fonksiyonunun dini tesis alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 50 K nolu paftadaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP-8654,1) değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanmış olup,ilçemiz 50 K IV D pafta, 1/1000 uygulama imar planının dini tesis alanı olarak tadil edilmesi konusunun imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

6- İlçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının revizyonu yapılabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Başkanlığından yetki alınmasına oybirliğiyle;

 

7- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün,  Belediye Başkanlığı sırasında ilçemize büyük hizmetleri dokunmuş Tahsin BOZOĞLU ve ilçemizde Belediye Başkanlığı yapıp vefat eden diğer Belediye Başkanları ve milletvekillerimizin adlarının ilçemiz cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

8- İlçemiz Ilıcaboğazı mahallemizde mülkiyeti Belediyemize ait, 774 ve 775 parsel nolu taşınmazların satışı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

9-  İ20 a18 b 2a-İ20 a18 b 2b- İ20 a18 2c – İ20 a18 b 2d imar paftalarında tadilat ve yan yol yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

10-6360 Sayılı Kanun ile Balıkesir ili Büyükşehir olduğundan, Karapürçek belde Belediyesinin kapanarak ilçemiz mahallesi olması sebebiyle halihazırda olan "içkili yer bölgesi" nin tekrar değerlendirilerek güncellenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

11- Belediyemize ait 141 ada 49 parseldeki (emlak değeri 8.467.-TL olan 155 m2) taşınmaz ile Samiye ÇALIŞKAN ve Nebiye ENGİN adına kayıtlı 140 ada 8 parsel ile (emlak değeri 56,518.-TL olan 269 m2) taşınmazın takas yapılması konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

12-Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin haklarında vermiş olduğu kesin karar neticesinde iş akidleri feshedilmiş sayılan işçilerin, kıdem ve ihbar tazminatlarının yasal faizleriyle birlikte ödenebilmesi için, 36 ay vadeli 2.000.000,00.-TL borçlanmak için yetki alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                İsmail ÇAKIR                            Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                    Katip                                 Katip