02.09.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 02.09.2014 Karar No : 2014/9

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- Belediye Gelirleri Kanunu genel tebliği uyarınca Belediyemize yapılması gereken işlemler ile ilgili hususun incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

3- 2015 yılında uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

4- 2015 mali yılı bütçesinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

5- BASKİ Genel Müdürlüğü'nün yer tahsis taleplerinin 2 yıllığına olmak üzere kabulüne oybirliğiyle,

6- 2015 yılı T cetveline araç alımı ile ilgili yeterli ödeneğin konulmasına oybirliğiyle,

7- Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile ihdas edilen Bilgi İşlem Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Kırsal Hizmetler Müdürü ve Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrolarının iptaline oybirliğiyle,

8- Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna atanan Ahmet ALTAY ile ilgili 5393 Sayılı Kanun 49. maddesi uyarınca bilgi verildi,

9- Belediyemize ait “Susurluk Turizm Akaryakıt İnşaat Tesis İşletmeciliği ve Gıda Sanayi Limited Şirketi” adına her türlü işlemde Susurluk Belediyesini temsil ve ilzam etmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU'na tam yetki verilmesine oy çokluğuyla,

10- Tertipler arası aktarma yapılmasına oybirliğiyle,

11- Tepebağlar Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin imar plan değişikliği ile ilgili dilekçelerinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

12- Dilek ve temenniler maddesinde Susurluk Kent Konseyi'nin 2 adet önerisi görüşüldü.

Hüseyin HIZLIOĞLU İsmail ÇAKIR Mehmet KARDAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip