02.10.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 02.10.2014 Karar No : 2014/10

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar:

Susurluk Belediye Meclisinin 02.10.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- 2015 mali yılı bütçesinin birbirine denk olarak 24.000.000,00- (YirmiDörtMilyon)TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

3-İmar komisyonuna havale edilen, Tepebağlar Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin imar plan değişikliği talebinin kabulüne oybirliğiyle;

4- Belediyemiz bütçe içi işletmesini temsil ve ilzam için önceki yetkilerin iptali ve yeniden yetkilendirme yapılması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün yazısının kabulüne oybirliğiyle;

5- Belediyemize devrolan Göbel Belediyesine ait “Göbel Belediyesi Tansa Tanzim Satış,Fırın ve Gazino İşletmesi” nin atıl durumda olduğundan ve kullanılmayacağından dolayı kapatılması talebi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün yazısının kabulüne oybirliğiyle;

6- Susurluk Belediye Başkanlığı'na ait “Temsil,Tören,Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” nin kabulüne oybirliğiyle;

7- Belediyemize bağlı mahallelerde, yağmur suyu şebekesi ve projelendirilmesi ve yapım işini BASKİ Genel Müdürlüğü'ne yaptırdığımızda, yağmur sularının uzaklaştırılması,bununla ilgili tesislerin yapılması,işletilmesi için gerekli harcamaların Belediyemizce karşılanmasına oybirliğiyle;

8- “Susurluk Belediyesi Emir ve Yasakları” na ilaveten 102. madde olarak “Susurluk ilçe sınırları içinde meskun mahallerde yapılan inşaat vb. çalışmalarda beton mikserlerinin çalışma saati yaz saatinde hafta içi sabah 08:00 akşam 21:00 pazar tatil günlerinde sabah 09:00 akşam 21:00, kış saatinde sabah 08:00 akşam 18:00 pazar tatil günlerinde sabah 09:00 akşam 18:00'dir.” in eklenmesine oybirliğiyle;

9- Susurluk Belediyesine ait Halı Sahanın l (bir) saatlik kira bedelinin 70,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Hüseyin HIZLIOĞLU                                            Mehmet KARDAŞ                                                     İsmail ÇAKIR                                               Meclis Başkanı                                                                     Katip                                                                             Katip