11.04.2016 Meclis Karar Özeti ikinci Birleşim

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 11.04.2016

Karar No          : 2016/4-2

 

 

Toplantıda Bulunanlar:  Hüseyin HIZLIOĞLU  Belediye Başkanı

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar:İsmail ÇAKIR (İZİNLİ)

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarihli olağan  oturumunda, 5 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik" inin kabulüne oybirliğiyle;

 

2- İlçenin Orta mahallede, tapunun 129 ada 84 parselinde inşaat yapmak isteyen Caner TATLI'nın zeminden kodlandırma talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle;

 

3- "Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ " de belirlenmesi gereken periyodik kontrol ücretlerinin, Tarife Komisyonunda belirlendiği şekilde kabulüne oybirliğiyle;

 

4- G.İ.H. Sınıfından 1 derecelik Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun iptal edilerek, G.İ.H. Sınıfından 1 derecelik Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun ihdasına oybirliğiyle;

 

5- Evsel katı atık ücretinin belirlenmesi hususunun Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                     Erkan PAZARCIK                        Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                        Katip                                             Katip