05.01.2016 Meclis Karar Özeti ikinci Birleşim

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 05.01.2016

Karar No          : 2016/1-2

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı

Üyelerden; Hüseyin İÇÖZ, İsmail ÇAKIR,  Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Erkan PAZARCIK, İbrahim PAMUKÇU

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli olağan 2. oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

9- Balıkesir-Susurluk ilçesi ev ve arazilerinin Hatap deresi taşkın koruma inşaatı işinde D.S.İ. tarafından yapılacak akarsu ve dere ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için;Yeni Mahalle 35 Ada: 107-100-108-109-214-115-116-117-122-123-124-212-125-130-131-138-142-143-176-178-101-193-194 nolu parseller, Yeni Mahalle 36 Ada: 1-2-13-14 nolu parseller ,Yeni Mahalle 37 Ada: 1-2-3-4-13 nolu parsellerin  Belediyemizce yapılacak kamulaştırma işlemlerinde, kamu yararı kararı alınmasına oybirliğiyle;

 

10-Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler için alınacak “Geçiş Yolu İzin Belgesi Harç”  bedelinin  her yıl için 1.419,70.-TL  olarak  belirlenmesine oybirliğiyle;

 

11- 15.07.2015 tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrolleri için yetkilendirilecek A tipi muayene kuruluşlarına dair tebliğde belirlenmesi gereken Periyodik Kontrol ücretinin;  durak sayısı 0-5 olan asansörlerde  150 TL + KDV  olarak belirlenmesine  oybirliğiyle;

 

12- Belediyemize ait Yeni mahalle İstasyon cad. No:120'de bulunan “Ayran Evi” olarak bilinen binanın “Susurluk Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulduğunda geri almak kaydıyla 30 (Otuz) yıllığına ilgili kuruma tahsis edilmesine oy çokluğuyla;

 

13-Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün önergesinde bahsi geçen yer Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne; “Susurluk Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulduğunda geri almak kaydıyla 30 (Otuz) yıllığına ilgili kuruma tahsis edilmesi kararı verildiğinden, ilçemizdeki spor kulüplerinin bina ihtiyaçlarının Belediye ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü imkanları çerçevesinde yardımcı olunmasına oy çokluğuyla;

 

14-İlçemiz Karapürçek mah. 21 K-II Pafta ,110 ada 1 nolu parselde “Depolama Alanı (Soğuk Hava Deposu),yapı yüksekliği-emsal değişikliği” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliğiyle;

 

15- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 16. maddesi uyarınca; 2016 yılı için Meclis görüşmelerinin sesli olarak  kaydedilmesine oybirliğiyle;

 

16- Belediyemize ait “SUBEL Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” nin denetlenmesi hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

17- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, ilçemiz Kayıkçı mahallesi 210 parsel ve İ20a09a paftasında bulunan Susurluk Belediyesine ait arsanın sosyal,sportif ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere Müdürlüğe tahsisi ile ilgili yazılarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                      İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                   Katip                                           Katip