02.03.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.03.2016

Karar No          : 2016/3

 

 

Toplantıda Bulunanlar:  Hüseyin HIZLIOĞLU  Belediye Başkanı

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.03.2016 tarihli olağan  oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- Diyarbakır ili Sur ilçesinde şehit düşen Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı Zekeriya BİLGEN'in isminin ilçenin Yeni mahallesinde bulunan Emek Meydanı ismi ile anılan meydana verilmesine; İlçemizde önceki yıllarda şehit olup ismi herhangibir yere verilmeyen şehitlerimizden Bahri GÜN'ün isminin ilçemiz Kiraz mahallesindeki meydana, Selim KARA'nın isminin ilçemiz Söve mahallesindeki meydana verilmesine; Ayrıca ilçe merkezindeki Heykel meydanının isminin “Atatürk Meydanı” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                  İsmail ÇAKIR                            Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                      Katip                                             Katip