03.05.2016 Meclis Karar Özeti 1. Oturum

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.05.2016

Karar No          : 2016/5

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ HIZLIOĞLU Belediye Başkanı

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,  İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU,Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin UÇAR (İZİNLİ)

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli olağan 1. oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- 2015 mali yılı kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

3-  Evsel katı atık ücret tarifesinin  Tarife Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle;

 

4- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün Gökhan ATEŞ adlı vatandaşın, ilçemiz Yeni mahallede Belediyemize ait park kenarında 300 m2 büyüklüğünde çocukların kullanımına yönelik "oyun evi" yaptırıp, Belediyemize bağışlama talebi konusunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle; 

 

5-  1/1000 ölçekli U.İ.P revize edilinceye kadar ticaret alanı olarak gösterilen alanlardaki imar durumları ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

6- Belediye Meclis Üyesi İbrahim PAMUKÇU'nun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne tahsis olunan yerin ilçedeki mevcut spor kulüplerine tahsis edilmesi talebi ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda  ileride yeniden değerlendirilmesine oybirliğiyle;

 

7-Belediyemize ait Yeni mahalle 21 ada 5 nolu parseldeki parkın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 25 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                     İsmail ÇAKIR                                Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                       Katip                                                  Katip