02.06.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.06.2016

Karar No          : 2016/6

 

 

Toplantıda Bulunanlar:  Hüseyin HIZLIOĞLU  Belediye Başkanı

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar:Erkan PAZARCIK (İZİNLİ) , Coşkun GÜNHAN (İZİNLİ) 

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.06.2016 tarihli olağan  oturumunda, 4 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2-  Kapalı Pazar Yeri Belirleme Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rapor okunarak, konunun değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

3-İlçenin Kışla mahallesi 49 K II A pafta,454 ada 3 ve 4 nolu parselleri 1/1000 ölçekli imar planında ayrık nizam 5 kat sosyal tesis alanı olarak gözükmekte olup, adı geçen parsellerin kamulaştırılması için ilave imar programına alınmasına oybirliğiyle;

 

4-Belediye Meclis Üyesi İbrahim PAMUKÇU'nun yazılı soru önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

karar verildi. 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                       İsmail ÇAKIR                                   Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                         Katip                                                     Katip