21.06.2016 Olağanüstü Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 21.06.2016

Karar No          : 2016/7

 

 

Toplantıda Bulunanlar:  Hüseyin HIZLIOĞLU  Belediye Başkanı

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Coşkun GÜNHAN , Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR,Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet KARDAŞ,  Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU 

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 21.06.2016 tarihli olağanüstü  oturumunda, 1 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca , Belediye Başkanlığımızın ihtiyacına binaen  satın alınarak Belediyemize teslim edilen çevre temizlik (çöp) aracının kamu hizmetine tahsisine  oybirliğiyle;

 

karar verildi.

 

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                    İsmail ÇAKIR                            Erkan PAZARCIK

Meclis Başkanı                                       Katip                                              Katip