02.09.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.09.2016

Karar No          : 2016/9

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ Meclis 1. Başkan V. 

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ,  Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Belediye Başkanı),Mehmet KARDAŞ  (İZİNLİ),  Coşkun GÜNHAN (İZİNLİ).

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarihli olağan  oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- Geçen oturumda, 2017 yılı bütçesi  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişse de, sehven Encümende görüşülmeden havale edildiğinden komisyonca iade edilmiş olup, 2017 yılı bütçesinin Ekim ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

3-  454 ada 3 ve 4  parsellere ait taşınmazların ilave imar programına alınması ve kamulaştırılması ile ilgili Meclis kararı alınmış olup, hazırlanan ilave imar programının onaylanmasına ve oluşturulacak komisyonlar için Encümene yetki verilmesine oybirliğiyle;

 

4- 26.04.2016 tarihinden önce riskli yapı tespiti için müracaat etmiş veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme ve onay işlemleri için başvuru yapmış, işlemleri onaylanmış riskli yapı raporlarının harç ve ücretlerinden muaf tutulmasına;26.04.2016 tarihinden sonra müracaat edenlerden harç ve ücretlerin alınmasına oybirliğiyle;

 

5- Yeni pazar yeri kurulması düşünülen yerin incelenmesi ve ulaşımda doğacak aksaklıkların da giderilebilmesi ve daha detaylı incelenebilmesi için Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına 1 ay ek süre verilmesine oybirliğiyle;

 

6- 2017 mali yılında uygulanacak olan fiyat tarifesinin Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

7- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün; 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyetinin demokratik düzenini ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimine karşı canı pahasında direnen ve bu uğurda şehit olan Ömer HALİSDEMİR ' in adının ilçemizde yapılacak olan şehir stadyumuna verilmesi ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

8- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün ;  Belediyemize 01.09.2016 tarihli dilekçe ile müracat eden , Karşıyaka mahallesi 3. sokak No:8/2'de ikamet etmekte olan Sevil GÜNAY'ın 2002 yılında vefat etmiş olan eşi Kıbrıs Gazisi Fikri GÜNAY'ın isminin,Karşıyaka mahallesi 3. sokağa verilmesi talebi ile ilgili önergesinin  İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

Hüseyin İÇÖZ                             İsmail ÇAKIR                              Erkan PAZARCIK

Meclis 1. Başkan V.                            Katip                                          Katip