04.10.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 04.10.2016

Karar No          : 2016/10

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR,  Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: İzzet ÖZDEMİR (İZİNLİ)

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli olağan  oturumunda, 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2-2017 mali yılı bütçesinin birbirine denk olarak 29.500.000,00-TL ( YirmiDokuzMilyonBeşYüzBin TL) olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

3-2017 yılı harç ve ücret tarifesinin, tarife komisyonu raporunda olduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle;

 

4-Mülkiyeti belediyemize ait  Orta mah. 573 ada 1,2,3,4 parsele ve yanında bulunan yeşil alan olarak bulunan yere otoparkı ile birlikte yeni kapalı pazar yerinin kurulmasına oyçokluğuyla;

 

5- Şehit Ömer HALİSDEMİR'in isminin yeni yapılacak spor tesislerine verilmesi konusunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına ve 2002 yılında vefat eden Kıbrıs Gazisi Fikret GÜNAY'ın isminin ilgili sokağa verilmesine oybirliğiyle;

 

6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.09.2016 tarih ve 11263 Sayılı Bakan Olur'u ile Belediye Başkanlığımıza hibe edilen arazözün kamu hizmetine tahsis edilmesine oybirliğiyle;

 

7- Belediyemize ait 823 adet toplam 876.886,84 m2 tam arsa, 90 adet toplam 95.895,19 m2 hisseli arsa,163 adet toplam 86.743,1 m2 işyeri,35 adet toplam 46.530,07 m2 konutun SGK borcu için 6736 Sayılı Kanundan yararlanmak üzere SGK'ya  borç karşılığı takasına oyçokluğuyla,

 

8- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün ilçemiz parkında daha önce Halk Eğitim Merkezi kursları için kullanılan binanın ilk dönemlerde olduğu gibi yine öğretmenler, emekliler ve bayanların gidebileceği bir kafeteryaya dönüştürülmesi ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

9- İlçemizde bulunan ve adı “Adnan Menderes Parkı” olan parkın adının “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı” olarak değiştirilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  İzzet ÖZDEMİR, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA ve  Hüseyin UÇAR imzalı önergenin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                 İsmail ÇAKIR                               Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                   Katip                                              Katip