Müdürlükler

Aktif .

 

 

 

 
Yazı İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve İskan Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü